s
Добре дошли в сайта на Автогара Търговище

ТЪРГОВИЩЕ АВТОТРАНСПОРТ ЕООД

Създадена през 1992 година, фирмата е наследник на добрите традиции на съществуващите до тогава държавни структури за сухопътен транспорт. Разполага с добра материално-техническа база, ръководен и изпълнителски персонал с висок потенциал. Приватизирана през 1998 година и е 100 % частна собственост. С промените, продиктувани от агресивната пазарна икономика и постоянно променящата се конюнктура, фирмата оцелява и стои здраво на транспортния пазар. Добила е висока степен на професионализъм в осъществяването и ръководенето на транспортния процес. Търговище Автотранспорт ЕООД осъществява вътрешноградски, междуселищни и специализирани превози. Фирмата предлага лицензирани автобуси за осъществяване на случаен превоз в страната и чужбина. Автобусите са оборудвани съгласно закона и правилника за автобусни превози и Наредба №11 на МТ. Разполагат с всички системи за безопасно и комфортно пътуване. Автогарата, собственост на фирмата, е модернизирана в съответствие с изискванията според нормативните документи. В нея се предлагат всички услуги съгласно Закона за автомобилните превози, Наредба №2 за редовни линии и Наредба №33 на МТ. Основното ръководно начало на "Търговище Автотранспорт" ЕООД е акуратност, лоялност и партньорство при осъществяване на производствения процес.

Полезни връзки