s
Добре дошли в сайта на Автогара Търговище

Важно!

Във връзка с предстоящите великденски празници, фирма А-Тур ще работи със следното разписание:

01; 03 и 04.05 - работи със съботно разписание за деня.

05.05 - работи с неделно разписание без да изпълнява курса за Миладиновци на 17:40

06.05 - работи със съботно разписание с курса за Миладиновци на 17:40

фирма Омуртаг Транс ще работи със следното разписание:

01.05 - Омуртаг - Варна няма да се изпълнява

03; 06.05 - Омуртаг - Варна ще се изпълнява на 07:50

Празничните курсове на 01; 03; 04; 05; 06.05 по автобусна линия Търговище - Омуртаг са: 

на 06:00; 14:00; 16:00; и 18:00ч.

фирма Агрив ще работи със следното разписание:

на 01; 03; 04; 05; 06.05 ще изпълнява празнично разписание

ТЪРГОВИЩЕ АВТОТРАНСПОРТ ЕООД

Създадена през 1992 година, фирмата е наследник на добрите традиции на съществуващите до тогава държавни структури за сухопътен транспорт. Разполага с добра материално-техническа база, ръководен и изпълнителски персонал с висок потенциал. Приватизирана през 1998 година и е 100 % частна собственост. С промените, продиктувани от агресивната пазарна икономика и постоянно променящата се конюнктура, фирмата оцелява и стои здраво на транспортния пазар. Добила е висока степен на професионализъм в осъществяването и ръководенето на транспортния процес. Търговище Автотранспорт ЕООД осъществява вътрешноградски, междуселищни и специализирани превози. Фирмата предлага лицензирани автобуси за осъществяване на случаен превоз в страната и чужбина. Автобусите са оборудвани съгласно закона и правилника за автобусни превози и Наредба №11 на МТ. Разполагат с всички системи за безопасно и комфортно пътуване. Автогарата, собственост на фирмата, е модернизирана в съответствие с изискванията според нормативните документи. В нея се предлагат всички услуги съгласно Закона за автомобилните превози, Наредба №2 за редовни линии и Наредба №33 на МТ. Основното ръководно начало на "Търговище Автотранспорт" ЕООД е акуратност, лоялност и партньорство при осъществяване на производствения процес.

Полезни връзки